Впровадження та підтримка

Програмне забезпечення для Департаментів фінансів обласних державних адміністрацій

Програмне забезпечення «Єдина інформаційна система управління бюджетом» для Департаментів фінансів ОДА та ІАС «Місцевий бюджет» інтегроване з ІАС «LOGICA», має повний функціонал взаємодії та дає можливість організувати формування проекту зведеного бюджету області на 2021 рік.

 

Вартість прав на отримання супроводу модуля «Єдина інформаційна система управління бюджетом» для Департаментів фінансів Обласних державних адміністрацій

Найменування розпорядника

Вартість
(грн./міс.)

Фінансовий орган

1500,00

Головний розпорядник коштів з кількістю 5 і більше підпорядкованих розпорядників нижчого рівня

700,00

Головний розпорядник коштів з кількістю до 5 підпорядкованих розпорядників нижчого рівня

500,00

Головний розпорядник коштів з кількістю без підпорядкованих розпорядників нижчого рівня

300,00

 

Вартість прав на отримання супроводу модуля ІАС «Місцевий бюджет» для Департаментів фінансів Обласних державних адміністрацій

Найменування розпорядника

Вартість
(грн./міс)

Фінансовий орган

3000,00

 

Програмне забезпечення для органів місцевого самоврядування

Єдина інформаційна система управління бюджетом (далі – ЄІСУБ) забезпечує оперативний збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення бюджетної інформації в єдиній базі даних. ЄІСУБ передбачає оперативний доступ учасників бюджетного процесу до необхідних інформаційних ресурсів, використання спеціалізованого інструментарію створення та аналізу інформації.

 

Впровадження

"Центр інформаційних та аналітичних технологій" пропонує  отримати права на використання комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління бюджетом" (далі - «ЄІСУБ»).

«ЄІСУБ» налаштовується під вимоги відповідного бюджету та  має декілька додаткових модулів, які можуть бути застосовані окремо від основної платформи.


Право на використання «ЄІСУБ» та додаткових модулів включає:
• придбання права щодо використання комплексу «ЄІСУБ» та (або) додаткових модулів комплексу (можливе окреме використання) без обмеження терміну дії,
• можливість цілодобового доступу до «ЄІСУБ» за допомогою браузера (Chrome або Mozilla) через мережу Інтернет;
• автоматичне отримання оновлень комп’ютерної програми «ЄІСУБ» під час зміни законодавства України;
• початкове налаштування баз даних під вимоги відповідного бюджету.

 

Вартість прав на використання «ЄІСУБ» та її додаткових модулей

Найменування модуля

Вартість (грн.)

Комп’ютерна програма «ЄІСУБ». Основний модуль

від 20 000 грн

Модуль “Фактичне виконання бюджету”

від 15 000 грн

Модуль “Фонд оплати праці”

від 10 000 грн

Модуль “Надходження у розрізі платників податків”

від 10 000 грн

Модуль “Фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку”

від 10 000 грн

Модуль "Відкритий бюджет”

від 10 000 грн

Модуль "Енергоносії”

від 10 000 грн

Модуль "Статистична та інша звітність”, у тому числі Введення обліку та здійснення аналізу фінансових та нефінансових показників діяльності і заходів у сфері профілактики, лікування, догляду і підтримки, необхідних для забезпечення ефективної протидії поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини, та відповідних заходів щодо правового і соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ

від 10 000 грн

Модуль "Ведення об'єктів капітального будівництва та капітального ремонту”

від 10 000 грн

 

При купівлі 3-х та більше модулів - знижка від 30%.

 

Підтримка та супровід

"Центр інформаційних та аналітичних технологій" пропонує  супровід  комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління бюджетом" (далі - «ЄІСУБ»).

 

Після встановлення та налаштування комп’ютерної програми «ЄІСУБ» здійснюється СУПРОВІД програмного забезпечення:
•    надання консультацій користувачам системи Замовника по телефону та за допомогою віддаленого доступу (за бажанням користувача),
•    раз на добу у нічні години збереження даних та можливість відновлення даних у випадку їх руйнування;
•    безкоштовне підключення установ і користувачів у випадках:
     -  під час зміни техніки користувача;
     -  втрачання логіну та/або паролю входу;
     -  зміни серверу Замовника.
•    внесення змін до бази налаштування користувачів на вимогу Замовника;
•    внесення змін в діючий програмний код конфігурації Системи, без втручання в основну архітектуру Системи, за заявками Замовника;
•    забезпечення користувачів необхідною довідковою документацією щодо роботи у системі;
•    консультаційна допомога у формуванні планових та звітних форм при плануванні та виконанні відповідного бюджету;
•    надання консультаційної допомоги користувачам системи при виникненні нестандартних ситуацій,
•    надання окремих консультацій фінансовому органу при зведенні бюджету на стадії планування та виконання;

•    первинне підключення установ, які не були користувачами системи та початкове налаштування баз даних.

 

Вартість прав на отримання супроводу модуля «Надходження у розрізі платників податків»

Найменування розпорядника

Вартість
(грн./міс)

Фінансовий орган

від 600,00 грн

 

Вартість прав на отримання супроводу «ЄІСУБ» за розпорядниками

Найменування розпорядника

Вартість
(грн./міс)

Фінансовий орган

договірна

Головний розпорядник коштів

договірна

Розпорядник нижчого рівня, одержувач бюджетних коштів

договірна

 

Захист інформації

ЄІСУБ – надійний програмний продукт,  який для захисту інформації використовує TLS протокол підписаний сертифікатом та криптографічним ключем від міжнародного акредитованого центра сертифікації ключів ЕЦП “StartSSL”.

 

Навчання

До загальної ціни модуля не входить вартість навчання.  Вартість навчання  залежить від типу навчання і тривалості навчання та визначається на вимогу кожного міста окремо.