ЄІСУБ. Основний модуль

 

Переваги

    Єдина інформаційна система управління бюджетом (далі – ЄІСУБ) забезпечує оперативний збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення бюджетної інформації в єдиній базі даних. ЄІСУБ передбачає оперативний доступ учасників бюджетного процесу до необхідних інформаційних ресурсів, використання спеціалізованого інструментарію створення та аналізу інформації.

Універсальність ЄІСУБ дозволяє зробити уніфікацію та оптимізацію документообігу у межах адміністративно-територіальної одиниці. Гнучкий інструментарій ЄІСУБ дозволяє оптимізувати роботу фінансового органу та спрямувати роботу співробітників на аналіз та прийняття управлінських рішень, а не на збір та додаткову обробку та систематизацію інформації від розпорядників.

Головною перевагою ЄІСУБ є те, що вона дозволяє планувати і виконувати бюджет з максимально необхідною деталізацією використання бюджетних коштів. Крім того, це програмне забезпечення є сумісним за форматами даних з державними фінансовими органами вищого рівня (ДКУ, ОФУ).

Система дозволяє в автоматичному режимі зробити перевірку на вільний залишок при фінансуванні та внесенні змін до розпису видатків, що підвищує ефективність функцій контролю.

За рахунок потужної та гнучкої системи формування аналітичних звітів робиться значне покращення організації роботи щодо виконання  та аналізу бюджету.

 

ЄІСУБ відрізняє те, що керівництво міста, фінансового органу та/або установи може безпосередньо приймати участь в роботі системи та отримувати оперативну та аналітичну інформацію без залучення фахівців (система має опцію «Робоче місце керівника»).

Функціонал системи дозволяє отримувати реальний аналіз виконання надходжень до бюджету за рахунок автоматизації обробки грошових  потоків за платниками податків.

ЄІСУБ дозволяє  робити необмежену деталізацію бюджету по КПКВ та КЕКВ, що дозволяє деталізувати КЕКВ, наприклад, до виду товарів (послуг) за бажанням користувача.

ЄІСУБ дозволяє значно розширювати свої функціональні можливості шляхом автоматизації процесу обрахунку формул для розрахунку показників ефективності, якості та ефективності бюджетної програми.

Головною перевагою ЄІСУБ є можливість зведення інформації. Зведення інформації відбувається від розпорядника нижчого рівня (одержувача коштів) до головного розпорядника, та від головного розпорядника до фінансового органу.

Основна умова надійного га повного функціонування ЄІСУБ  – це вимога своєчасного та у повному обсязі внесення даних за всіма установами, що фінансуються з міського бюджету.


 

Автоматизація планування та виконання бюджету за програмно – цільовим методом


У Бюджетному кодексі України зазначено, що Програмно-цільовий метод (далі – ПЦМ-бюджетування)  у бюджетному процесі - метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Основний модуль ЄІСУБ надає можливість:


•    автоматизації одночасне планування, виконанню і аналізу бюджету за традиційним методом та за  ПЦМ - бюджетування,
•    максимально полегшити роботи користувача додаючи користувачам значно більше зручності.

В ЄІСУБ до кожної бюджетної програми  прив'язаний певний перелік завдань та типових показників, що значно скорочує час складання планових документів для ПЦМ – бюджетування.

Для бюджетування  за  ПЦМ  у системі виділена окрема підсистема,  у якій згруповані базові довідники , документи і звіти:


•    довідник «Бюджетні програми», який для кожного розпорядника складається виключно с програм, по яким ведеться планування та виконання бюджету;
•    довідник «Завдання»;
•    довідник «Показники», який первинно побудований на підставі  Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів по відповідної галузі;
•    документ «Паспорт бюджетної програми»;
•    документ та звіт  «Виконання паспорту бюджетної програми»;
•    документ «Бюджетний запит» .

Документи з виконання паспорту бюджетної програми формуються автоматично на підставі паспорту бюджетної програми з мінімальними затратами часу для користувачів.

 

Особливості !!!

У системі реалізований принцип варіантності формування бюджету на етапі його планування (можливість створення декількох документів «Рішення сесії» в процесі розробки бюджету), а також технологія прискореного зведення бюджету після внесення до нього змін на різних стадіях процесу формування бюджету.


img