ЄІСУБ

 

Компанія ЦІАТ є розробником програмного забезпечення «Єдина інформаційна система управління бюджетом» (ЄІСУБ),  головною метою створення якого є організація взаємодії всіх учасників бюджетного процесу з метою створення єдиного інформаційного простору задля забезпечення обміну своєчасною, достовірною та повною інформацією на усіх етапах складання, виконання та аналізу бюджету.

Головною перевагою ЄІСУБ є те, що система дозволяє максимально автоматизувати планування та виконання бюджету як за традиційним форматом, так і за Програмно-цільовим методом (ПЦМ) (детально у розділу ЄІСУБ. Основний модуль).

ЄІСУБ є потужним і гнучким інструментом, забезпеченим всім необхідним функціоналом, який дозволяє комфортно працювати як в масштабах великих міст (наприклад, як м.Київ) так і в менших  населених пунктах (наприклад, як м. Ковель).

Впровадження ЄІСУБ дає позитивний ефект практично одразу після введення системи в експлуатацію. Інтегральний ефект, який отримується від реалізації єдиної інформаційної системи управління бюджетом, полягає в узгодженості та підвищенні якості та оперативності інформаційних процесів.

Реалізація завдань єдиної інформаційної системи управління бюджетом забезпечить більш чітку керованість а також надасть можливість оперативного аналізу та оцінки ефективності використання бюджетних коштів з метою прийняття обґрунтованих та оперативних управлінських рішень на рівні керівництва.

Перевагою ЄІСУБ э те, що вона дозволяє фінансовим органам,  розпорядникам вищого рівня максимально автоматизувати і прискорити процес внесення необхідної інформації за рахунок оперативного отримання, консолідації та обробки даних від установ, які отримали фінансування з місцевого бюджету. За умов повного функціонування системи фінансовий  орган значною мірою не дублює роботу розпорядників коштів, а виконує необхідні контролюючі та аналітичні функції на всіх етапах бюджетного процесу, тобто безпосередньо здійснює управління бюджетом. ЄІСУБ дозволяє розпорядникам нижчого рівня у максимально зручній формі передавати розпорядникам вищого рівня  та отримувати від розпорядників  вищого рівня всі необхідні дані в межах єдиного інформаційного бізнес-процесу.

Використання переваг технології Інтернету дозволяє ЄІСУБ користувачеві проводити необхідній для нього фронт робіт у зручний для нього час і в зручному місці, а так само долучати до роботи необхідну кількість співробітників.

 

Ієрархія

Основними суб’єктами системи є:
1) фінансовий орган зі своїми структурними підрозділами;
2) головні розпорядники бюджетних коштів;
3) одержувачі бюджетних коштів.

У процесі роботи дані документів розпорядника нижчого рівня зводяться головним розпорядником, а дані головних розпорядників  - фінансовим управлінням.

 

...

 

 

 

Доступ

Кожний суб’єкт має доступ та можливість працювати виключно зі своєю частиною бюджету.

У процесі зведення даних від розпорядника нижчого рівня до розпорядника вищого рівня проводиться оперативне блокування документів. Воно не дозволяє змінювати інформацію, що була попередньо перевірена та затверджена.

 

Технічні переваги

ЄІСУБ надає користувачам можливе використання останніми досягненнями сучасних комп'ютерних технологій. До системи можна підключити необмежену кількість користувачів, які можуть працювати у системі у будь-який час за умови наявності доступу комп'ютеру користувача до Інтернету.

Система ЄІСУБ має можливість зберігання та обробки великих об’ємів інформації. Зберігання усіх давніх в одної базі даних дозволяє легко консолідувати інформацію або робити деталізацію по великої кількості установ адміністративно-територіальної одиниці.

В ЄІСУБ є можливість налаштування інтерфейсу під кожного користувача індивідуально.

Прогрес розвитку інформаційних технологій які використовуються в платформі ЄІСУБ привів до значного прискорення вища швидкості формування звітів та підвищена їх гнучкість та адаптивність до потреб користувачів. Користувач може формувати звіти як по нормативній базі, так і довільні, у залежності від його потреб.

Проблеми, що виникали при друку на застарілих принтерах були повністю вирішені.

Під час роботи за допомогою веб-інтерфейсу є можливість використання будь-якої операційної системи. Тобто можна підключатись до системи з будь-якого місця світу такими пристроями, як комп’ютер, планшет, смартфон, айфон, тощо.

Технологічна платформа ЄІСУБ має можливість зберігання зліпка з бази даних кожної ночі,  що є актуальним в разі необхідності відновлення інформації або перенесення бази даних на інший сервер (в разі виходу з ладу поточного).

За необхідністю фахівець може зробити імпорт та експорт даних, для подальшої обробки за допомогою інших програмних продуктів.

 

Програмні продукти

Єдина інформаційна система управління бюджетом (ЄІСУБ) має кілька модулів, що можуть поставлятися як у складі базової поставки так і окремо:
1) ЄІСУБ. Основний модуль.
2) Модуль для формування публічної інформації на виконання Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"
3) Модуль «Фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку»
4) Модуль «Надходження у розрізі платників податків»
5) Модуль «Структура заробітної плати»
6) Модуль «Аналіз сплати земельного податку та орендної плати»
7) Модуль «Об’єкти капітального будівництва та капітального ремонту»

 

Авторське право

ЄІСУБ є авторською розробкою компанії « Центр інформаційних та аналітичних технологій» і захищена авторським правом. Вона містить в собі ряд унікальних технологічний рішень на базі яких побудований бізнес процес калькуляції заробітної плати.