Структура заробітної плати

 

Мета впровадження модуля - це прозорість та уніфікований підхід до планування та фактичного нарахування видатків на заробітну плату по всім установам та організаціям, які фінансуються з бюджету міста та підключені до Єдиної інформаційної системи управління бюджетом.

Формування фонду оплати праці за допомогою даного модуля – це спільна робота трьох ланок бюджетної вертикалі, а саме:
-    Фінансовий орган – аналіз та загальна перевірка (без внесення даних);
-    Галузевий Департамент – перевірка планових показників фонду оплати праці (без внесення даних);
-    Розпорядник нижчого рівня – внесення первинних даних.

При цьому модуль унеможливлює внесення показників, які не передбачені чинними нормативно-правовими актами на відповідні доплати, надбавки та інші елементи структури фонду оплати праці.

Посади, категорії посад та відповідність посад та тарифних розрядів – уніфіковані для всіх установ відповідної галузі та регламентуються і контролюються фінансовим органом та/або галузевим Департаментом.

За допомогою модуля є можливість формування різноманітних звітів по фонду оплати праці за різними розрізами: КФК, бюджетними категоріями, тарифними розрядами та інше. Звіти є регламентовані (згідно галузевих нормативних актів) та у довільної формі, яка визначена фінансовим органом та/або галузевим Департаментом.

Зміна тарифних розрядів, надбавок, підвищень та ін. у випадку зміни діючого законодавства здійснюється централізовано.

 

Для контролю роботи модуль надає можливість відслідковувати:


-    порівняння кількості штатних, яка затверджена галузевим Департаментом з кількістю, яка введена установою для обрахунку фонду оплати праці;
-    порівняння вислуги років та відсотків відповідної надбавки;
-    історію роботи користувача.

 

Галузі

На даний момент модуль включає в себе 9 галузей бюджетної сфери:

img img img img

1. Органи
управління

2. Соціальна політика
та соціальний
захист

3. Молодіжна
політика

4. ЗМІ

5. Охорона
здоров’я

6. Освіта

7. Фізична
культура
та спорт

8. Культура
та мистецтво

 

Для фінансових органів це прискорення детальної перевірки тарифікації та аналізу структури планових видатків на оплату праці .

 

Гнучкість системи

«Гнучкість системи»  – вибір користувача щодо можливих варіантів планових показників складових заробітної плати. Приклад  –   два варіанти обрахування матеріальної допомоги на оздоровлення: автоматично посадовий оклад з підвищеннями та ручне введення.

Система налаштовується під будь-які запити користувача по формуванню звітів на основі введеної інформації.

 

Введення інформації

Основні елементи – налаштування вносяться розпорядниками вищого рівня (галузевими департаментами або фінансовими органами). Посади, складові фонду оплати праці та категорії посад – уніфіковані для всіх установ відповідної галузі.
Установи та  організації  вводять в систему лише свої структурні підрозділи, штатні одиниці та сумарне значення складових фонду оплати праці. Вони не мають прав змінювати загальні довідники (мінімальна з/п, посади, елементи структури з/п, види нарахувань фонду оплати праці).

 

Особливості

Основні елементи – налаштування вносяться розпорядниками вищого рівня (галузевими департаментами або фінансовими органами).

Після внесення в модуль первинних даних можна формувати  будь-які звіти для розпорядника вищого рівня та фінансового органу.

В систему вносяться тільки ті елементи фонду оплати праці (посади, надбавки, категорії та інше), що отримані від розпорядників вищого рівня та/або фінансового органу. Посади та бюджетні категорії посад – уніфіковані для всіх установ відповідної галузі.

Все централізовано та прозоро, виключає створення та внесення інших підвищень, доплат та надбавок. Унеможливлює внесення показників, які не передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Мінімальна можливість втручання в систему з боку користувачів установ нижчого рівня та автоматизація нарахувань сприяє формуванню прозорого підходу до формування фонду оплати праці.

 

Внутрішній аудит

Впровадження модуля допомагає автоматизовано здійснити перевірку та встановити відповідно до чинного законодавства:

 - назви посад працівників установ та закладів бюджетної сфери, котрі відповідатимуть чинному класифікатору професій;

 - посадові оклади працівників бюджетної сфери згідно постанов КМУ;

 - нарахування надбавок, преміювання, доплати до посадових окладів працівників установ та закладів бюджетної сфери;

 - надбавок, преміювання, доплат до посадових окладів працівників установ та закладів бюджетної сфери найменуванням затвердженим відповідно до чинного законодавства України;

 - унормувати законодавчо встановлені нормативи навантаження працівників.

img

 

 

Переваги

За рахунок впровадження  «Структури заробітної плати» досягається:
-    підвищення ефективності функцій контролю;
-    можливість керівництва безпосередньо отримувати оперативну та аналітичну інформацію;
-    оптимізація роботи фінансового органу та головного розпорядника коштів;
-    оптимізація документообігу.

 

Технічні особливості

Продукту «Структура заробітної плати»  притаманні такі риси як:

-    зручність, зрозумілість та простота роботи;
-    інтуїтивно зрозумілий Windows-подібний інтерфейс;
-    наявність кнопок швидкого доступу;
-    наявність підказок;
-    зберігання даних у різноманітних форматах;
-    швидкий пошук потрібних даних.
В системі запроваджено систему «історії» роботи користувача .

 

img