Структура заробітної плати

 

Мета впровадження модуля - це прозорість та уніфікований підхід до планування та фактичного нарахування видатків на заробітну плату по всім установам та організаціям, які фінансуються з бюджету міста та підключені до Єдиної інформаційної системи управління бюджетом.

Формування фонду оплати праці за допомогою даного модуля – це спільна робота трьох ланок бюджетної вертикалі, а саме:
-    Фінансовий орган – аналіз та загальна перевірка (без внесення даних);
-    Галузевий Департамент – перевірка планових показників фонду оплати праці (без внесення даних);
-    Розпорядник нижчого рівня – внесення первинних даних.

При цьому модуль унеможливлює внесення показників, які не передбачені чинними нормативно-правовими актами на відповідні доплати, надбавки та інші елементи структури фонду оплати праці.

Посади, категорії посад та відповідність посад та тарифних розрядів – уніфіковані для всіх установ відповідної галузі та регламентуються і контролюються фінансовим органом та/або галузевим Департаментом.

За допомогою модуля є можливість формування різноманітних звітів по фонду оплати праці за різними розрізами: КФК, бюджетними категоріями, тарифними розрядами та інше. Звіти є регламентовані (згідно галузевих нормативних актів) та у довільної формі, яка визначена фінансовим органом та/або галузевим Департаментом.

Зміна тарифних розрядів, надбавок, підвищень та ін. у випадку зміни діючого законодавства здійснюється централізовано.

Для контролю роботи модуль надає можливість відслідковувати:
-    порівняння кількості штатних, яка затверджена галузевим Департаментом з кількістю, яка введена установою для обрахунку фонду оплати праці;
-    порівняння вислуги років та відсотків відповідної надбавки;
-    історію роботи користувача.

 

Галузі

На даний момент модуль включає в себе 9 галузей бюджетної сфери:
- Культура та мистецтво;
- Молодіжна політика;
- Освіта;
- Охорона здоров’я;
- Соціальна політика та соціальний захист;
- Фізична культура та спорт;
- Органи управління;
- Сільське господарство;
- ЗМІ.

Для фінансових органів це прискорення детальної перевірки тарифікації та аналізу структури планових видатків на оплату праці .

 

Гнучкість системи

«Гнучкість системи»  – вибір користувача щодо можливих варіантів планових показників складових заробітної плати. Приклад  –   два варіанти обрахування матеріальної допомоги на оздоровлення: автоматично посадовий оклад з підвищеннями та ручне введення

 

Введення інформації

Основні елементи – налаштування вносяться розпорядниками вищого рівня (галузевими департаментами або фінансовими органами). Посади, складові фонду оплати праці та категорії посад – уніфіковані для всіх установ відповідної галузі.
Установи та  організації  вводять в систему лише свої структурні підрозділи, штатні одиниці та сумарне значення складових фонду оплати праці. Вони не мають прав змінювати загальні довідники (мінімальна з/п, посади, елементи структури з/п, види нарахувань фонду оплати праці).

Модуль унеможливлює внесення відсотків для надбавок та підвищень, які не передбачені чинними нормативно – правовими актами на відповідні доплати, надбавки та інші елементи структури фонду оплати праці.

 

Особливості

В системі існує можливість формування різноманітних звітів по фонду оплати праці за різними КФК, категоріями, тарифними розрядами та інше. Звіти розробляються згідно з вимогами нормативно  – законодавчої бази так и довільно, за вимогою користувача.

Після внесення в модуль первинних даних можна формувати  будь-які звіти для розпорядника вищого рівня та фінансового органу.

Основні елементи – налаштування вносяться розпорядниками вищого рівня (галузевими департаментами або фінансовими органами).

В систему вносяться тільки ті елементи фонду оплати праці (посади, надбавки, категорії та інше), що отримані від розпорядників вищого рівня та/або фінансового органу.

Все централізовано та прозоро, виключає створення та внесення інших підвищень, доплат та надбавок.

 

Переваги

За рахунок впровадження  «Структури заробітної плати» досягається:
-    підвищення ефективності функцій контролю;
-    можливість керівництва безпосередньо отримувати оперативну та аналітичну інформацію;
-    оптимізація роботи фінансового органу та головного розпорядника коштів;
-    оптимізація документообігу.

 

Технічні особливості

Продукту «Структура заробітної плати»  притаманні такі риси як:
-    зручність, зрозумілість та простота роботи;
-    інтуїтивно зрозумілий Windows-подібний інтерфейс;
-    наявність кнопок швидкого доступу;
-    наявність підказок;
-    зберігання даних у різноманітних форматах;
-    швидкий пошук потрібних даних.
В системі запроваджено систему «історії» роботи користувача .