Навчання

 

Для забезпечення якісної роботи користувачів з програмними продуктами, що розробляються ЦІАТ, компанія здійснює навчання користувачів. Користувач програмного продукту повинен володіти базовими знаннями у професійній предметної області і бути впевненим користувачем персонального комп'ютера.

Процес навчання по роботі з програмним продуктом проводиться на вимогу та вибір користувачів у наступних видах:

1) Індивідуальне навчання для фахівців окремої установи проводиться з виїздом консультанта до місця роботи замовника. Оптимально, коли відбувається навчання декількох користувачів установи по черзі.

2) Кущові семінари проводяться в комп'ютерних класах або в просторих та оснащених аудиторіях. Під час семінарів здійснюється охоплення великої аудиторії, що є оптимальним під час впровадження програмного продукту ІЄСУБ або під час презентації доробок у системі, що впливають на загальний алгоритм роботи вже працюючих користувачів. Кущові семінари можуть проводитися як на території замовника так і на території компанії ЦІАТ.

3) Індивідуальне навчання для окремого користувача за допомогою віддаленого доступу проводиться на робочому місці фахівця без виїзду консультанта. У попередньо узгоджений час консультант підключається до робочого місця фахівця за допомогою  інтерактивних комунікаційних систем (наприклад: Skype). Особливістю такого методу є можливість чіткого визначення часу проведення навчання та його тривалості (від півгодини).

4) Кущові семінари з віддаленим навчанням для групи користувачів, котрі виконують однотипні види робіт. Семінари проводяться в аудиторії замовника з використанням проектора та індивідуальних комп’ютерів користувачів з доступом до мережі Інтернет. Проведення віддалених кущових семінарів (для групи користувачів) дозволяє сформувати індивідуальний графік навчання з врахуванням особливостей роботи замовника, а також є особливо актуальним в умовах карантину та під час будь-яких інших обмежувальних заходів.

 

Базовий принцип навчання компанії ЦІАТ полягає у тому, що в процесі навчання учень користується оперативними даними свого підприємства и навчається працювати в системі шляхом вирішення робочих завдань під керівництвом досвідченого консультанта компанії.

 

Вартість навчання

Вид навчання

Місце навчання

Вартість за 1 годину
роботи консультанта (грн.)

Рекомендована кількість годин

Створення бази міста – наповнення довідників, підключенні користувачів

 Віддалено, на комп’ютерах Виконавця

від 840,00 – розпорядники коштів;

від 840,00 – фінансовий департамент.

від 2 годин для установи

Індивідуальне навчання для спеціалістів окремої установи.

На робочому місці користувача.

від 840,00 – розпорядники коштів;

від 840,00 – фінансовий департамент.

від 12 годин для установи

Кущові семінари для розпорядників нижчого рівня.

Комп’ютерні класи.

1. Якщо кількість установ до 3 (трьох) включно – 1 500,00

2. Якщо кількість установ від 4 до 10 включно – від 1 500,00

від 8 годин для групи установ.

Індивідуальне навчання для окремого користувача за допомогою віддаленого  доступу.

На робочому місці користувача та консультанта.

від 840,00 – розпорядники коштів;

від 840,00 – фінансовий департамент.

від 2 годин для установи