Аналіз сплати земельного податку та орендної плати

 

Програмний модуль «Аналіз сплати земельного податку та орендної плати» призначений для забезпечення формування та аналізу планових, договірних та фактичних показників оренди земельних ділянок в межах адміністративно-територіальної одиниці (місто, район та ін.).

 

Призначення

З ПМ «Аналіз сплати земельного податку та орендної плати» можливо формувати наступну аналітичну інформацію:
- аналіз договорів на оренду земельних ділянок та аналіз орендної плати в межах загального фонду бюджету у розрізі платників для фінансових органів;
- облік договірних відносин для Управління земельних ресурсів.

 

Результат

ПМ «Аналіз сплати земельного податку та орендної плати» повинен надати змогу отримувати помісячні аналітичні звіти:
1. Дані щодо оренди земельних ділянок в межах адміністративно-територіальної одиниці (місто, район та ін.);
2. Дані щодо земельного податку по адміністративно-територіальної одиниці (місто, район та ін.).

 

Дані

ПМ «Аналіз сплати земельного податку та орендної плати» містить:

1. Можливість зберігання інформації щодо платників, яку формує користувач:
- найменування платника (орендаря);
- ознаку юридичної або фізичної особи;
- код ЗКПО або ідентифікаційний код;
- ПІБ керівника юридичної особи платника (орендаря);
- номер телефону платника (орендаря);
- адреса або адреси земельних ділянок які є в користуванні орендаря (платника);
- ознаку для фізичних осіб - суб’єкт господарювання або інші;
- юридичну адресу платника;
- примітку в текстовому режимі;

2. Надає можливість зберігання інформації щодо земельних ділянок, яку формує користувач:
- державний акт. Реквізити щодо наповнення бази по цьому пункту надає Замовник;
- реєстрація права. Реквізити щодо наповнення бази по цьому пункту надає Замовник;
- місце розташування земельної ділянки (район міста);
- адреса розташування земельної ділянки;
- кадастровий номер земельної ділянки, або декількох кадастрових номерів (при наявності, до 10 кадастрових номерів);
- категорія земельної ділянки (відповідно до статті 19 Земельного кодексу України);
- площа земельної ділянки - загальна (м2 ) з поділом на декілька площ (при наявності різних функціональних використань земельної ділянки, вказаних в договорі);
- нормативну грошову оцінку земельної ділянки, загальна (грн.) з поділом на декілька площ при наявності різних функціональних використань земельної ділянки вказаних в договорі);
- нормативну грошову оцінку 1 м2 земельної ділянки в (грн.) відповідно до функціонального призначення;
- примітку для користувача.

3. Надає можливість зберігання інформації щодо договорів оренди земельних ділянок, яку формує користувач:
- номер договору та дата реєстрації договору;
- строк дії договору (початок та закінчення);
- дата та причина припинення договору;
- ознаку «Підготовлені» або «зареєстровані»;
- цільове (функціональне) призначення земельної ділянки (або частин земельної ділянки) відповідно до договору оренди;
- дата підготовки договору;
- площа орендованої землі;
- розмір орендної плати за м2;
- ознака наявності нової грошової оцінки;
- примітку для користувача
- можливість продовження терміну дії договору в даті припинення дії договору до моменту укладання нового.

4. Можливість внесення даних для розрахунку та відображення з використанням довідкових даних, зазначених у п.1, п.2, п.3:
- ставку орендної плати у відсотках від грошової оцінки землі;
- суму орендної плати, що нарахована на поточний рік Управлінням земельних ресурсів (автоматичний розрахунок з можливістю внесення змін);
- недоїмку або переплату станом на початок бюджетного року та на визначену дату;
- нормативно-грошову оцінку за м2 з урахуванням коефіцієнта індексації. Автоматичний розрахунок при умові внесення коефіцієнта індексації;
- сума орендної плати на рік нарахована по новій нормативній грошовій оцінці землі.

5. Можливість імпортування даних з інформації ДНІ, наданої у формі файлів Excel:
- сума орендної плати нарахована на поточний рік;
- фактично надійшло до бюджету за звітний період.

6. Можливість імпортування даних з інформації ДКУ, наданої у формі файлів vd* .* та відображення у звітних формах:
- фактично надійшло до бюджету за звітний період.

7. Можливість використання даних, зазначених у пункту 5 та п. 6 для контролю, аналізу та відображення у звітних формах.

8. Можливість внесення даних для розрахунку та відображення довідкових даних, зазначених у п.1, п.2, п.3:
- ставці податку на земельну ділянку (к. 13);
- недоїмки або переплати станом на початок бюджетного року та на визначену дату (к.15, к.16, к.20, к.21);
- нормативно-грошова оцінка за м2 з урахуванням коефіцієнта індексації (к.23). Автоматичний розрахунок при умові внесення коефіцієнта індексації;
- суми податку нарахована на поточний рік по новій нормативній грошовій оцінці землі (к.25);
- розмір земельного податку за  м2 (к.27);
- розмір земельного податку за  м2 нова грошова (к.28).

9. Можливість використання даних, зазначених у пункту 8 для контролю та аналізу

10. Можливість імпортування даних з інформації ДПІ, наданої у формі файлів Excel та відображення у звітних формах, а саме:
- сума податку нарахована на поточний рік;
- фактично надійшло до бюджету за звітний період.

11. Можливість імпортування даних з інформації ДКУ, наданої у формі файлів vd*.* та відображення у звітних формах, а саме:
- фактично надійшло до бюджету за звітний період;

12. Можливість формування друкованої форми договору на підставі наданих шаблонів з використанням довідкових даних;

13. Формування звіту щодо термінів закінчення договору з окремим визначеним переліку договорів, до закінчення яких залишилось менше ніж N календарних днів.

14. Формування друкованої форми звіту, у вигляді повідомлення та відображення переліку надісланих повідомлень у звіті п.13.;

15. Можливість формування переліку договорів з наступним сортуванням:
- за датою початку та закінчення договору;
- за районами міста, де розташовані земельні ділянки;
- за адресою, де розташовані земельні ділянки;
- за категорією земельної ділянки;
- за ставкою орендної плати;
- за функціональним призначенням земельної відповідності до зазначеного у Договорі;
- найменуванню платника;
- код ЗКПО або ідентифікаційний код;
- за кадастровим номером земельної ділянки;
- площею орендованої землі в розрізі від... до м2;
- за розміром орендної плати в розрізі від... до грн..;
- за ознакою наявності нової грошової оцінки.

16. Можливість формування переліку земельних ділянок з наступним сортуванням:
- за районами міста, де розташовані земельні ділянки;
- за адресою, де розташовані земельні ділянки; за категорією земельної ділянки;
- за ставкою податку /орендної плати на земельні ділянки;
- за функціональним призначенням земельної ділянки у відповідності до зазначеного у Договорі;
- найменуванню платника;
- код ЗКГІО або ідентифікаційний код;
- за кадастровим номером земельної ділянки;
- площею орендованої землі в розрізі від... до м2;
- за ознакою наявності нової грошової оцінки.

17. Можливість формування переліку договорів з ознакою «зареєстровані» на визначену дату;

18. Можливість формування переліку договорів з ознакою «діючі» на визначену дату;

19. Можливість внесення витягів з рішення сесії міської ради щодо землекористування по земельним ділянкам та платникам з наступним формуванням звіту щодо виконання цих рішень через реєстрацію договорів;

20. Формування друкованої форми - нагадування для землекористувачів на виконання рішень сесії МР, що зазначені у п. 19, та відображення переліку надісланих нагадувань у звіті п. 19 Форму нагадування розробляє та визначає Замовник.

 

img