Об’єкти капітального будівництва та капітального ремонту

Модуль «Об’єкти капітального будівництва та капітального ремонту» призначена для введення показників по об’єктам капітального будівництва та капітального ремонту в грошовому еквіваленті та натуральних показниках.

Це потужний програмний комплекс, що дозволяє здійснювати аналіз планування, виконання (фінансування) та контролю виконання (фінансування) капітального будівництва та капітальних ремонтів в розрізі об’єктів, контролювати наявність фінансування та здійснення витрат за кожним розпорядником бюджетних коштів, автоматизовано затверджувати заявки на фінансування.

Об’єкти капітального будівництва

Модуль дозволяє формувати:

 • Програми економічного та соціального розвитку в частині капітальних вкладень та капітального ремонту.
 • Додаток № 6 до рішення міської ради.
 • Аналітичну звітність на підставі внесених даних щодо виконання «Програми економічного та соціального розвитку» в частині капітальних вкладень.

А також, візуалізувати адресне розташування об’єктів на он-лайн географічній карті.

Принцип

Модуль дозволяє проводити аналіз об’єктів капітального будівництва та капітальних ремонтів у розрізі Головних розпорядників коштів, а також здійснювати автоматизоване порівняння планових та фактичних показників.

Також, аналітичні звіти дозволяють отримувати наступну інформацію:

 1. Фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста.
 2. Наявність введених користувачами об’єктів у загальному переліку об’єктів капітального ремонту (при децентралізації установ).
 3. Звітні дані з переліку Об’єктів капітальних ремонтів по відповідним КБП з урахуванням розташування номерів будинків (без врахування літер).
 4. Кількість та типи документів, які додано до Об’єктів капітального будівництва та капітальних ремонтів окремими файлами, у т. ч. кількість договорів та проведених закупівель.
 5. Перелік об’єктів капітального ремонту з розподілом в наступних розрізах: за депутатами, за обсягом фінансування та сумою залишку асигнувань (Звіт «Формування переліку об’єктів капітального ремонту»).
 6. Зведену інформацію щодо переліку об’єктів капітального будівництва та об’єктів капітального ремонту по визначеному користувачем поштовому адресу або по місцезнаходженню  об’єкта, в залежності введеної ознаки даного об’єкту капітального будівництва або капітального ремонту.

 

Модуль «Об’єкти капітального будівництва» забезпечує можливість:

 1. Зведення інформації по однотипним об’єктам капітального ремонту по різним тендерам у відповідності до переліку, визначеному користувачем.
 2. Аналізу об’єктів, які мають основні ознаки (інвестиційна пропозиція та адреса), по яким було проведено фінансування у попередні бюджетні роки на відсутність фінансування у поточному бюджетному році.
 3. Порівняння затвердженого переліку об’єктів капітального ремонту з проектом на відповідну дату.
 4. Імпорту адресного розташування об’єктів на он-лайн географічну карту.
 5. Формування звіту на підставі затвердженого переліку об’єктів капітального будівництва з метою отримання зведеної  аналітичної інформації по списку об’єктів капітального будівництва, який визначає користувач за потребою. Звіт надає інформацію по основним ознакам ОКБ з можливістю додавання необхідної  текстової інформації.
 6. Можливість створення документів «Інвестиційна пропозиція» та «Бюджетний запит» виключно при умові закриття відповідальним користувачем попередніх документів на відповідний бюджетний рік. При цьому  закриття документів означає виключення закритих документів із загальної системи обліку. При створенні нових документів «Інвестиційна пропозиція» та «Бюджетний запит»  буде враховано загальний обсяг коштів, який  зазначено у документі «Граничний обсяг». Умовою проведення нових документів «Бюджетний запит» буде балансування з метою не перевищення лімітів, у тому числі по ОКБ та/або ОКР, для всіх РНР.
 7. Формування звіту для аналізу співвідношення даних між звітом «Формування переліку об’єктів капітального будівництва» та документом «План асигнувань» з врахуванням змін до документу «План асигнувань» станом на дату, визначену користувачем.

 

Модуль "Об'єкти будівництва" включає:

 • - Довідник «Об’єкти капітального будівництва та капітального ремонту».
 • - Довідник «Види ремонтів».
 • - Довідник «Види робіт».
 • - Документ «Інвестиційна пропозиція».
 • - Документ «Пропозиції щодо внесення змін».
 • - Документ «Фінансування об’єктів будівництва».
 • - Документ «Фінансування об’єктів реконструкції».
 • - Розділ «Капітальне будівництво - звіти».
 • - Розділ «Капітальний ремонт - звіти».
 • - Розділ «Загальні звіти».
 • - Розділ «Рішення сесії».

 

Ознайомитись з усіма можливостями модуля можна замовивши проведення on-line презентації.