Фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку

 

Модуль  «Фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку» (Далі - ФінБР) у складі системи ЄІСУБ призначений для керування фінансами «Бюджету розвитку» у випадку обслуговування бюджетних коштів комерційним банком на виконання Постанови КМУ №378 від 14.05.15 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору».

Для роботи в ФінБР в системі ЄІСУБ існує окрема підсистема «Фінансування бюдж. розвитку» .

 

Структура

Модуль складається з наступних документів:
•    «Юридичне зобов’язаня».
•    «Фінансове зобов’язаня».
•    «Платіжне доручення».
•    «Реєстр документів».

Формування документів здійснюється по розпорядникам бюджетних коштів усіх рівнів за усіма фондами в розрізі кодів класифікації бюджету (КФК, КПКВ, КЕКВ).

Документ «Юридичне зобов’язаня» фіксує договірні відносини між розпорядником нижчого рівня та постачальником на поставку певної товарної групи або послуги. В документі вказується номер договору та тип процедури закупівель (тендерна або не тендерна)

Документ «Фінансове зобов'язання» формується на базі рахунку-фактури на поставку партії товару або здійснення послуги.

Документ «Платіжне доручення»  формується, як документ для здійснення платежу, який необхідно затвердити вищестоящою організацією.

Документ «Реєстр документів» є зведеним документом і формує реєстр документів відповідно документів «Юридичне зобов’язаня», «Фінансове зобов’язаня» та «Платіжне доручення». Документ, що потрапив в певний реєстр документів, не може потрапити в наступний.

 

Контроль

Для документів «Юридичне зобов’язаня»,  «Фінансове зобов’язаня» та  «Платіжне доручення» впроваджена система затвердження документів установою вищого рівня. Після затвердження документів користувач не може вносити зміни в документ.
У процесі створення документів «Юридичне зобов’язаня», «Фінансове зобов’язаня» та «Платіжне доручення» існує автоматична допомога користувачу. Система здійснює оперативний контроль і не дозволяє користувачеві перевищувати суму планових асигнувань.

 

Додатково

«Платіжне доручення» та «Реєстр документів» формують макети для друку.

ФінБР дозволяє здійснювати автоматичний імпорт та експорт даних у форматі файлу DBF для роботи з банківською системою та ДКУ (за потребою).

 

Звітність

Для здійснення контролю розроблені звіти «Звіт по бюджету розвитку» та «Звіт по залишкам коштів на рахунках», що допомагають користувачеві здійснювати оперативну діяльність.

 

img