КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 783

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2018 р., № 42, ст. 1494; 2020 р., № 47, ст. 1492) зміни, що додаються.

2. Установити, що у разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді таким працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

3. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

1. В абзаці другому пункту 1 цифри “48—54” замінити цифрами
“48—53”.

2. Пункт 7 виключити.

3. У додатках до постанови:
1) додатки 48—53 викласти в такій редакції:

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради, Київський міський голова

19 360

Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради

16 940

Заступник голови ради

15 125

Голова постійної комісії з питань бюджету

13 500

Керуючий справами

13 500

Начальник управління

10 550

Начальник відділу

8 800

Начальник відділу у складі управління

7 050

Завідувач самостійного сектору

7 600

Завідувач сектору у складі управління, відділу

6 300

Помічник голови ради, радник, консультант

5 700

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

5 500

Провідний спеціаліст

5 100

Спеціаліст I категорії

5 050

Спеціаліст II категорії

4 700

Спеціаліст

4 670

 

 

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради

15 520

Заступник голови ради

12 125

Керуючий справами

9 700

Начальник відділу, головний бухгалтер

7 050

Завідувач сектору

6 300

Радник, консультант голови ради

5 500

Головний спеціаліст

5 300

Провідний спеціаліст

4 670

Спеціаліст I категорії

4 630

Спеціаліст II категорії

4 590

Спеціаліст

4 540

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських
рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень

понад 900
тис. осіб

понад 450 до 900 тис. осіб

понад 180 до 450
тис. осіб

понад 70 до 180 тис. осіб

понад 15 до 70 тис. осіб

до 15 тис. осіб

Голова

16 940

16 400

15 900

15 500

15 000

12 000

Перший заступник голови

15 500

14 600

14 100

13 200

12 500

11 500

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

14 200

14 000

13 500

12 600

12 000

11 000

Староста

12 700

12 300

11 900

11 600

11 200

10 000

Директор департаменту

8 800

8 600

8 500

8 400

8 300

8 000

Начальник управління

7 700

7 600

7 500

7 400

7 200

7 100

Начальник відділу,  головний бухгалтер

7 400

7 300

7 200

7 100

7 000

6 900

Завідувач сектору

6 300

6 250

6 200

6 100

6 050

6 000

Державний реєстратор, адміністратор

5 600

5 600

5 600

5 600

5 400

5 300

Радник, консультант, помічник голови

5 650

5 650

5 650

5 650

5 450

 

Головний спеціаліст

5 500

5 500

5 500

5 500

5 200

5 100

Провідний спеціаліст

5 100

5 100

5 050

5 000

4 950

4 900

Спеціаліст І категорії

5 050

5 050

4 950

4 900

4 850

4 800

Спеціаліст II категорії

4 850

4 800

4 750

4 700

4 650

4 600

Спеціаліст

4 800

4 750

4 700

4 650

4 600

4 540

________
Примітки. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.

2. Посадові оклади працівників апарату міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів,
управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва
та Севастополя), селищних, сільських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад

у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень

понад 900
тис. осіб

понад 450 до 900 тис. осіб

понад 180 до 450
тис. осіб

понад 70 до 180 тис. осіб

понад 15 до 70 тис. осіб

до 15 тис. осіб

Директор департаменту

8 800

8 600

8 500

8 400

8 300

8 000

Начальник самостійного управління

8 100

8 000

7 900

7 700

7 500

7 400

Начальник самостійного відділу

7 900

7 800

7 700

7 600

7 400

7 300

Начальник управління у складі департаменту

7 700

7 600

7 500

7 400

7 200

7 100

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління у складі департаменту, головний бухгалтер

7 400

7 300

7 200

7 100

7 000

6 700

Завідувач сектору

6 300

6 250

6 200

6 100

6 050

6 000-

Державний реєстратор, адміністратор

5 600

5 600

5 600

5 600

5 400

5 300

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

5 500

5 500

5 500

5 500

5 200

5 100

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

5 100

5 100

5 050

5 000

4 950

4 900

Спеціаліст I категорії

5 050

5 050

4 950

4 900

4 850

4 800

Спеціаліст II категорії

4 850

4 800

4 750

4 700

4 650

4 600

Спеціаліст

4 800

4 750

4 700

4 650

4 600

4 540

_________
Примітки. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.

2. Посадові оклади працівників виконавчих органів міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради

15 500

Заступник голови ради

12 100

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

9 700

Завідувач відділу, головний бухгалтер

7 000

Завідувач сектору

6 000

Головний спеціаліст

5 100

Провідний спеціаліст

4 650

Спеціаліст I категорії

4 600

Спеціаліст II категорії

4 590

Спеціаліст

4 540

 

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник самостійного управління, відділу

7 800

 

Начальник відділу в складі управління

7 000

 

Завідувач сектору

6 000

 

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

5 100

 

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

4 650

 

Спеціаліст I категорії

4 600

 

Спеціаліст II категорії

4 590

 

Спеціаліст

4 540

 

2) додаток 54 виключити;

3) додаток 55 викласти в такій редакції:

 

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Завідувач: архіву, друкарського бюро, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

4 540

Старший: інспектор, статистик; секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий

4 400

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин, комендант, диспетчер

4 300

Стенографіст II категорії, секретар-стенографіст, офісний службовець (друкування), архіваріус, експедитор

4 200

 

 

Джерело: http://www.zarplata.co.ua/?p=10155