Центр інформаційних та аналітичних технологій впровадив «Систему управління якістю ISO 9001:2015»

13.05.2021

«ISO 9001:2015 «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» — міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості.

Розробником систем якості серії ISO 9000 є всесвітня федерація національних органів стандартизації - Міжнародна організація зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization), заснована в 1947 році двадцятьма п'ятьма  національними організаціями зі стандартизації, як координуючий орган (http://www.iso.org). Організація розташована в Женеві (Швейцарія).

Міжнародна організація зі стандартизації розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти та послуги є безпечними, надійними й якісними, а виробничі процеси побудовано на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище.

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.

Одними з основних переваг застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством є забезпечення якості продукції та послуг, що дозволяє підвищити задоволеність замовників, а також запровадження механізму постійного покращення системи управління та підвищення ефективності роботи співробітників на всіх рівнях.

Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 спрямований на використання «процесного підходу» при розробці, введенні та вдосконаленні результативності системи менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживачів.

Основу стандартів на системи управління якістю формують сім принципів:

  • орієнтація на замовника;
  • лідерство;
  • задіяність персоналу;
  • процесний підхід;
  • поліпшення;
  • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
  • керування зв’язками.


Процесний підхід передбачає те, що діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів, які функціонують як цілісна система. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв'язками між ними.

 

ДОВІДКОВО

В Україні згідно з наказом Національного органу по стандартизації № 221 від 31.12.2015 з 01.07.2016 є чинними  ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів».